-------> Trasa k chatě <-------
Tel. kontakt: +420 604 360 873
Email: kuda7@seznam.cz